Marian van Manen (Zoutkamer Veenendaal) en Otto Huitema (Zoutkamer Harderwijk) vallen als CAT-complementair therapeuten onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

De gastvrouwen van Zoutkamer Veenendaal, Hetty Methorst, Wilma van den Jagt, Annie van de Pol, zijn aangesloten bij NIBIG.

Marian van Manen en Otto Huitema werken als CAT-complementair therapeuten volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

Klik op het schild van GAT voor alle informatie over de klachtenregeling.

Bekijk hier de GAT-Algemene Voorwaarden

GAT-schild