De “Kruiden van het leven”

Honderden miljoenen jaren geleden was onze aarde volledig met zoutwater bedekt. Hieruit ontwikkelde zich alle leven. In dit zout zijn mineralen en sporenelementen in cel overdraagbare vorm gebonden. Daaruit ontwikkelde zich alle leven.

Dit stelt het lichaam in de mogelijkheid de noodzakelijke opname van Natrium, Chloride, Kalium, Magnesium en Calcium te bewerkstelligen.

Zonder deze ‘ explosieven van leven’ kunnen cellen zich niet delen en kunnen voedingsstoffen niet omgezet worden in energie.

Vandaag de dag bestaat het zout wat wij gebruiken niet meer uit deze ‘ explosieven van leven’.

Waarom geen zeezout?

Ongeraffineerd zeezout, natuurlijk zeezout is niet meer zoals het zou moeten zijn.
Door vervuiling van de zee is winning van onbehandeld zout nauwelijks meer mogelijk.
Onbehandeld zeezout is in vergelijking tot het met honderden miljoenen jaren geleden ontstane Natuurzout verontreinigd. Natuurzout bevat zouten, mineralen en sporenelementen welke het menselijk lichaam nodig heeft.

Voor de gezondheid van het lichaam zullen deze milieu-toxinen uit zeezout vermeden moeten worden.

Natuurzout, rotszout

Natuurzout is een schat die de aarde ons geeft. Het is volledig onbelast, onbehandeld en zonder toevoegingen. Dit is zout wat honderden miljoenen jaren geleden ontstaan is.
Het bevat nog alle essentiële mineralen en sporenelementen.

Waarom KönigsSalz GEEN zeezout heeft!

KönigsSalz beschikt over verschillende soorten Natuurzout over de hele wereld.
Laat u zich meenemen in de verscheidenheid van de verschillende soorten Natuurzout, hun werking en toepassing.

De vervuiling van de zee

De mensheid gooit haar eigen rotzooi in de zee en de zee spoelt koppig langs de kusten het afval weer op het land.

Voor de Europese kusten werden op de zeebodem per vierkante kilometer 100.000 met het blote oog waarneembare verontreinigingen waargenomen bericht het blad World Ocean Review.

Hoe lang duurt het voordat vervuiling in zee in afgebroken?!

Karton: 2 maanden
Multiplex: 1 tot 3 jaar
Plastic zakken: 1 tot 20 jaar
Blikjes: 50 jaar
Aluminiumblikken: 200 jaar
Sixpackringen: 400 jaar
Plastic flessen: 450 jaar
Visnetten: 600 jaar.

Circulaire stromingen verzamelen er schandalige hoeveelheden van plastic afval in een
100 kilometer brede maalstroom. Zeker is dat de verspilling van afval van kunststof producten niet blijft waar ze in eerste instantie terecht kwamen.

De groeiende hoeveelheid plastic in de Oceaan kan de mensheid duur komen te staan.
Met bezorgdheid observeren biologen dat zich plastic delen in zeewater nauwelijks chemisch oplossen of biologisch afbreken maar in steeds kleinere stukken uiteenvallen. Zo zijn de afvalstoffen langzaam maar zeker verdwenen uit het gezichtsveld van de mensen maar in geen geval uit het ecosysteem.

Kleine, microplastic genoemde deeltjes zijn nu integraal onderdeel van zeewater in alle delen van de wereld.

250 miljoen plastic deeltjes met een gemiddeld gewicht van slechts 1,8 mg zwemmen in de Middellandse Zee vermoed de Franse milieu organisatie Mediterannée na uitgebreide tests.

Aan stranden in het Verenigd Koninkrijk werd vastgesteld dat elke tiende zandkorrel een plastic korrel is.

Al naar gelang de grootte komen dergelijke deeltjes terecht in de spijsverteringsorganen van dieren die in de zee leven en in de kieuwen van de vissen.

Uit laboratoriumtests aan het Instituut van Bremerhaven bleek dat zeer kleine plastic deeltjes in de lichaamscellen van weekdieren zoals mosselen kunnen doordringen.

Daarnaast is het zo dat plastic deeltjes in de zee en kleine verontreinigde stoffen zich als magneten tot elkaar verhouden.
Grote hoeveelheden (tot factor duizend meer) van sommige giftige, in water oplosbare chemicaliën, werden gevonden op de plastic deeltjes.
Bijvoorbeeld DDT en Polychloorbifenylen. Kortweg de bekende PCB.

Plastic deeltjes kunnen blijkbaar als kleine ferry’s werken.
Ze verzamelen en transporteren gifstoffen.

Het verschil tussen Keukenzout (= Natrium Chloride) en Natuurzout

Wetenschappers hebben zich met onderzoek en de werking van zout en water bezig gehouden.
Dit leidde gedeeltelijk tot bezorgde en ook logische resultaten en interessante discussies.

Welke stelling is juist:

1. Je krijgt meer dorst na inname van keukenzout dan na inname van Natuurzout?
2. Teveel keukenzout kan leiden tot verhoogde oedeemvorming (vochtophoping) in weefsel.
Stelling 2 is juist.

Het werkt als volgt:

Wat is osmotische druk?

Dat is de kracht waarmee het water van een ruimte met lagere concentratie naar een ruimte met hogere concentratie stroomt.
De osmotische druk moet binnen de lichaamscellen even groot zijn als buiten de lichaamscellen.

Als wij slechts zuiver Natriumchloride tot ons nemen, verhoogt zich de concentratie van Natriumchloride buiten de cellen plotseling en is veel groter dan binnen de cellen.
Daardoor stijgt de osmotische druk.
Omdat het celmembraan maar nauwelijks doorlaatbaar voor de Natrium ionen is, kunnen deze niet gemakkelijk in de cel stromen.
Om de concentratie van de opgeloste deeltjes binnen en buiten de cellen weer gelijk te maken
(Isotonie ) stroomt allereerst water uit de cellen naar buiten. Dit kan leiden tot verhoogde waterretentie in het lichaamsweefsel. ( Oedeemvorming).

Intracellulair (tussen de cellen) waterverlies beïnvloed negatief de functie van de cellen.
Hoewel nu extracellulair (buiten de cellen) water in overvloed bestaat , kan het niet in de ‘dorstige’ “binnen” cellen terugstromen.
Het lichaam zal nu proberen het overtollig extracellulair Natrium uit te scheiden.
Er ontstaat een “dorstig gevoel” om het overtollige Natriumchloride via de nieren uit te scheiden.
Als het water ingenomen wordt, worden de overtollige ionen via de nieren uitgescheiden.
Daardoor worden de nieren belast.

Het overtollige “ weefselvocht” wordt, evenals het teveel aan Natrium door de nieren uitgescheiden.
Aangezien de nieren maar slechts beperkte NaCl ( 5-7 gram ) kunnen uitscheiden maar we ongeveer 15-20 gram tot ons nemen, heeft onze stofwisseling paradoxaal genoeg aan de ene kant een permanent Natrium overschot te bestrijden en gelijktijdig kunnen er tekortkomingen optreden bij het celmembraan.
Het is daarom raadzaam om op minder geconcentreerde vormen zoals bijvoorbeeld Natuurzout terug te vallen.
Dit Natuurzout bevat ook sporenelementen zoals jodium, zink en selenium, en mineralen, die essentieel voor het lichaam zijn.

Het is voor het herstellen van lichaamseigen moleculen of voor de celstofweefsel.
De betere verwerkbaarheid kan te wijten zijn aan het feit dat natuurzout een colloïdale oplossing vormt die zo als buffer de elektrolyt balans voor plotselinge veranderingen in de concentratie beschermt.
Het lichaam moet onvermijdelijk deze colloïdale oplossing omzetten en heeft dus meer tijd nodig om zijn balans te vinden en te stabiliseren. Zuivere Natrium en Chloride daarentegen ontbindt ( splitst zich chemisch op ) en is vrij van Natrium en Chloride ionen die de concentratie meteen veranderen.

NATRIUM CHLORIDE

Natriumchloride wordt in de moderne geneeskunde toegediend in een oplossing van 0,9% bij bijvoorbeeld bloedarmoede, na ernstig bloedverlies tijdens een operatie of ongeval.
Een 0.9% oplossing van Natriumchloride wordt in water als aanvulling op het bloedvolume intraveneus toegediend .
(Isotonische Natrium – Chloride oplossing).
Zij is IOS osmotisch met bloed plasma.

Natuurzout

In de oudheid en de Middeleeuwen waren medicamenten op natuurzoutbasis een wondermiddel.
De huid van pasgeboren baby’s werd ter versterking met natuurzout ingewreven. Het werd in wondverbanden, pleisters, zalven, poeders en baden gebruikt.
Van bijzondere betekenis is het evenwicht tussen het verdrogende en verwarmende werking van het natuurzout.
Het werd in wonden gestrooid om deze door uitdroging te desinfecteren. Een pijnlijke procedure.
Daar komt de uitdrukking vandaan: “Zout in de wond strooien”.

Natuurzout staat hoog aangeschreven bij mensen. Het is als remedie voor ons leven van groot belang.
Justus van Liebig formuleert het als volgt: ‘’ Onder alle edelstenen is zout de meest kostbare.’’
Tijdens Hippocrates ( van 460 – 377 na Chr. ) werd zout ook gebruikt in de Griekse geneeskunde.
Het werd toegepast bij misselijkheid, aandoeningen aan de milt, zweren, beten, wratten, kneuzingen, bij spanning, slijmstromen, als gorgelmiddel, laxeermiddel, enz.

In de Middeleeuwen werd het zout door artsen meestal in combinatie met andere ingrediënten zoals bijvoorbeeld honing voorgeschreven.
Later werden zoutbaden aanbevolen bij ziekten van de huid.
Verschillende soorten zout werden in de apotheken verkocht en gebruikt bij ziekten zoals bloedarmoede en hoofdpijn.
In de 19 de eeuw kwam er meer erkenning voor de heilzame werking van zout.
Talloze baden werden aangeboden. Ook massages en drinkkuren op zoutbasis.

MINERALEN EN SPORENELEMENTEN

Mineralen en sporenelementen ontwikkelen in ons organisme vele functies die essentieel zijn voor de gezondheid en groei.

Mineralen:
De essentiële mineralen zijn in 2 groepen verdeeld.
Mineralen zijn elementen die aantoonbaar aanwezig zijn in concentraties van meer dan 50 mg /kg droge stof in het menselijk lichaam.
De belangrijkste mineralen die het menselijk lichaam nodig heeft zijn:
Natrium, Chloride, Calcium, Magnesium, Kalium en Fosfor.

Sporenelementen:
Deze komen in lagere concentraties voor.
Tot de essentiële sporenelementen behoren:
Arseen, Chroom, IJzer, Fluor, Jodium, Kobalt, Koper, Mangaan, Molybdeen, Selenium, Vanadium, Zink en Tin.
Andere sporenelementen spelen een rol in de stofwisseling (metabolisme). Hoe de werking precies is, is niet volledig bekend.

Mineralen

Natrium speelt een belangrijke rol in de regulering van de waterbalans, alsook in de overdracht van zenuwprikkels.

Chloor (Chloride) is nodig voor de productie van maagzuur en onderhouden van osmose in het organisme. Het is essentieel voor het regelen van de impuls in de zenuwvezels.

Calcium is de kwantitatief meest vertegenwoordigde mineraal in ons menselijk lichaam.
99 % van het Calcium in het lichaam bevindt zich in de botten en tanden.
Gelijktijdig dienen de botten als opslag voor Calcium.
Bij Calcium tekort kan een deel van het Calcium uit het bot omgezet en beschikbaar gesteld worden voor andere taken. Calcium is betrokken bij de prikkeling van spieren en zenuwen, evenals de activering van sommige enzymen en hormonen op de bloedstolling.

Magnesium kan het menselijke en dierlijke lichaam niet zelf produceren. Het lichaam van een volwassene bevat ongeveer 20 gram Magnesium. ( Ter vergelijking: 1000 gram Calcium ).
Magnesium stabiliseert het rust potentieel van prikkelbare spier- en zenuwcellen en de cellen van het autonome zenuwstelsel. Magnesiumtekort leidt tot rusteloosheid, nervositeit, prikkelbaarheid, hoofdpijn, gebrek aan concentratie, vermoeidheid, algehele zwakte, hartritmestoornissen en spierkrampen.

Kalium is essentieel voor veel lichaamsfuncties. Met name voor de activiteit van spieren en zenuwen. Het regelt procedures in spieren en zenuwen.

Fosfor is essentieel voor de functies van het leven van alle levende organismen. Het wordt gebruikt als energiebron en brandstof voor de stofwisseling (omzetting) in de cellen.

Sporenelementen

IJzer is een essentieel sporenelement, met name voor de vorming van het bloed.
Het is verantwoordelijk voor zuurstoftransport en zuurstof opslag.
Voornamelijk vrouwen hebben last van IJzer tekort. De reden hiervoor is de menstruatie. Elke dag verliest het lichaam ongeveer 15 mg IJzer. Bij de geboorte van een kind ca. 1000 mg.
De dagelijkse behoefte van een volwassen mens is ca. 20 mg.
De gelijktijdige inname van vitamine C verhoogt aanzienlijk de absorptiegraad.

Jodium speelt in het organisme vooral een rol voor de productie van de schildklierhormonen thyroxine ( T4 ) en trijodthryronine ( T3 ) .
De Jodiumvoorraad in het menselijk lichaam wordt geschat op 10 tot 30 mg. Daarvan is 99 % in de schildklier opgeslagen. Jodium tekort leidt tot struma van de schildklier.
Jodium tekort ontstaat in het bijzonder tijdens hormonale veranderingen zoals bij de puberteit, zwangerschap, borstvoeding en menopauze. Een uitgesproken Jodium tekort heeft een onder functioneren van de schildklier tot gevolg.

Fluor is niet alleen belangrijk voor het verharden van het tandglazuur, maar ook voor de botgroei. Volgens de meest recente studies werkt Fluor slechts als katalysator. Teveel aan Fluor is schadelijk voor het lichaam. Voorzichtigheid is vereist bij extra inname van Fluor.

Sylviniet in Perzischzout is ook bekend door zijn chemische naam Kaliumchloride.
Het is een nogal zeldzaam voorkomend mineraal. Kalium is één van de meest belangrijke elektrolyten van de lichaamsvloeistof en is verantwoordelijk voor de controle van de spieractiviteit. Bij langdurig top sporten kan door overmatig uitzweten van Kalium krampen en uitputting het gevolg zijn.

DE ABSORPTIE VAN MINERALEN ZOALS BV. MAGNESIUM

Het lichaam bevat ongeveer 20 gram Magnesium. De benodigde dagelijkse dosis is ca. 300 mg. Bij de opname van Magnesium supplementen (kauwtabletten en druppel) komen verschillende studies tot de conclusie dat bij de inname van een complete dagdosis van 360 mg. Slechts 18 % geabsorbeerd wordt. Ook is voor de opname de vorm van verbinding in Magnesium belangrijk om te kunnen worden opgenomen. Organische stoffen worden in het lichaam beter geabsorbeerd als anorganische stoffen.

Bij natuurzout zijn alle mineralen, met inbegrip van Magnesium in een perfect afgestemde organische verbinding om door het lichaam optimaal opgenomen te kunnen worden. De absolute biologische beschikbaarheid van mineralen wordt gegarandeerd.

DE SCHILDKLIER EN ZIJN WERKING.

De schildklier bevat de belangrijkste neurotransmitter en metabolisme van het lichaam: De schildklier hormonen Thyroxine ( T4 ) en Tryodothryonine ( T3 ). Deze besturen talrijke metabole processen in het lichaam zoals groei, botvorming en de ontwikkeling van de hersenen. Ze zorgen voor een goede werking van het hart, bloedomloop en spieren.

DE SCHILDKLIER EN JODIUM.

Omdat de schildklierhormonen Jodiummoleculen bevatten, heeft de schildklier Jodium nodig voor de productie van deze hormonen. Helaas weten we daar erg weinig over ; hoe ze dat doet, hoe ze de Jodium uit de voeding trekt, en hoe ze het opslaat. De schildklier beschikt over een techniek die wij niet kennen. Een techniek waarbij ze uit weinig Jodium toch veel hormoon produceert. Deze techniek werkt in sommige gevallen echter niet ( 30 % ). Dan probeert de schildklier meer Jodium te produceren door het oppervlak te vergroten. Zo ontstaat het niet gevaarlijke maar ongemakkelijke struma.

RAFFINAGE VAN ZOUT

Er wordt zowel zeezout als rots(steen)zout geraffineerd. Na de raffinage onderscheiden beide zouten zich noch optisch noch smaakvol van elkaar. Beide zouten bevatten dan alleen nog
99.99 % Natrium Chloride.
Bij raffinage wordt natuurzout zo lang gewassen, gefilterd en verhit totdat het vrij is van alle mineralen en sporenelementen en er nog slechts Natrium Chloride overblijft. Natrium chloride alleen echter schijnt voor ons lichaam een niet isotonische stof te zijn, waaraan hij niet aangepast is en als gevolg daarvan het niet goed verdraagt.

TENMINSTE 93% VAN DE TOTALE PRODUCTIE VAN ZOUT IS NODIG VOOR DE INDUSTRIE

Er zijn meer dan 14.000 industriële toepassingstypen van keukenzout en verf- leder-kunststof- keramiek- cosmetica enz. Er wordt pure Natrium Chloride als grondstof voor een scala aan producten gebruikt. Er moet echter om dit te kunnen doen 100% zuiverheid worden voor gestaan. Een ongerepte natuur is als grondstof niet bruikbaar.