Zorgvergoeding

Vanaf 1 augustus 2018 zijn wij als halotherapeuten bij beroepsvereniging CAT Complementair Alternatief Therapeuten aangesloten! Erkend Aanvullend Therapeut – Level 3 binnen de stroming Natuurgeneeswijze.

CAT Beroepscode:

 • Een CAT-therapeut belooft te handelen naar deze beroepscode.
 • Een CAT-therapeut handelt altijd naar het welzijn van de cliënt.
 • In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook.
 • Een CAT-therapeut is zich bewust van een relatie tussen de alternatieve therapeut en de cliënt en honoreert en respecteert deze altijd.
 • In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet.
 • Indien een CAT-therapeut constateert dat de cliënt een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft, raadt de CAT-therapeut de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts.
 • Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een CAT-therapeut wordt door de alternatieve therapeut als vertrouwelijk behandeld.

Vergoeding aanvullende verzekering zorgverzekeraars

Mogelijkheid tot vergoeding van halotherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering onder de vergoeding alternatieve therapieën bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. U heeft hier voor een verwijsbrief van uw arts nodig. De vergoedingen door Zorg en Zekerheid zijn niet afhankelijk van aansluiting van de halotherapeut bij een erkende beroepsorganisatie. Zorg en Zekerheid heeft het CAT-complementair niet erkend als beroepsorganisatie in 2019.

Mogelijkheid tot gedeeltelijke vergoeding van halotherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering onder de vergoeding alternatieve therapieën van de zorgverzekeraars ONVZ, PNOzorg en VvAA zorgverzekering. Voorwaarde is dat er een aandoening wordt behandeld die gediagnosticeerd is door een arts. Deze zorgverzekeraars hebben het CAT-complementair erkend als beroepsorganisatie in 2019.

Mogelijkheid tot gedeeltelijke vergoeding halotherapie van individuele intake en evaluatie gesprekken (niet van zoutkamer sessies) vanuit de aanvullende zorgverzekering onder de vergoeding alternatieve therapieën van zorgverzekeraars Menzis, PMA, Anderzorg,  Menzis Zorgaanbod (MEZ). Deze zorgverzekeraars hebben het CAT-complementair erkend als beroepsorganisatie in 2019.

Landelijke herkenning van zorgaanbieders

Alleen van halotherapeuten met een AGB code worden nota’s vergoed. AGB code staat voor Algemeen Gegevens Beheer code. Dit is een landelijke code waarmee zorgaanbieders kan worden herkend. Dit beheer wordt uitgevoerd door Vektis.

Zoutkamer Veenendaal

 • Praktijk AGB 90064895
 • Marian van Manen AGB 90105610

Zoutkamer Harderwijk

 • Praktijk AGB 90064682
 • Otto Huitema AGB 90105406