Saskia, november 2017

Image-Default

De diagnose werd 8 jaar geleden gesteld: “COPD gold 1”. Sinds december 2016 bezoek ik Zoutkamer Veenendaal. Normaal gesproken ga ik één maal per week naar de Zoutkamer. Zo nodig vaker. In februari 2017  na een longontsteking is er een spirometrie (longfunctiemeting) gedaan. Daarna opnieuw in april nog een meting. Bij mijn controle in oktober is de diagnose bijgesteld. De status is nu astma. Bij de laatste twee longfunctiemetingen bleek na het nemen van Ventolin dat de blokkade in de longen was opgeheven. Dit gebeurt niet bij longemfyseem of COPD. Conclusie, de Zoutkamer heeft eraan bijgedragen dat de blokkade na 8 jaar aanwezig te zijn geweest opgelost is. Doorgaan met de Zoutkamer dus. Ik ben in jubelstemming. Saskia