Hoe ziet de anatomie van de luchtwegen eruit?

Het ademhalingsstelsel bestaat uit de organen waar lucht doorheen stroomt en noemen we de luchtwegen. Deze bestaan uit: neus- en mondholte, keelholte, strottenhoofd, luchtpijp, bronchiën en longblaasjes. Deze worden onderverdeeld in twee delen.

Waar bestaat de luchtwegen uit?

De bovenste luchtwegen bestaan uit:

  • Neusholte en bijholte
  • Mondholte
  • Keelholte 
  • Strottenhoofd boven de stembanden

De onderste luchtwegen bestaan uit:

  • Strottenhoofd, beneden de stembanden
  • Luchtpijp
  • Longen 

De ademhalingsspieren worden wel tot het ademhalingsstelsel maar niet tot de luchtwegen gerekend.

Het ademhalingsstelsel is het orgaansysteem bij de mens dat dient voor de gaswisseling: het uitwisselen van zuurstof en koolstofdioxide. Het bestaat uit de neus, de mond, de luchtpijp, de luchtpijpvertakkingen en de longen, w.o. de bronchioli en longblaasjes. In de longblaasjes vindt de gasuitwisseling plaats, waarbij zuurstof vanuit de lucht wordt opgenomen in het bloed en koolstofdioxide wordt afgegeven aan de lucht. De zuurstofarme en koolstofdioxiderijke lucht wordt vervolgens weer uitgeademd door de neus of de mond. Dit wordt gaswisseling genoemd.

Afbeelding van het gehele ademhalingssysteem 

Afbeelding van luchtpijp, hoofdbrochus, longen, kleine luchtwegen, longblaasjes en het middenrif 

luchtwegen-1

luchtwegen-2


Aan te raden sessies tegen hoesten

10 – 15 sessies

Aangeraden wordt 2-3x per week met herhalingssessie van 1-2 per jaar eventueel extra behandeling tussendoor. Effectiviteit ongeveer 75% tot 98 %
Reservering maken